MatTex ve Kornit Custom Gateway ile pazar süreçleri dijitalleşiyor | Mattex

MatTex ve Kornit Custom Gateway İle Pazar Süreçleri Dijitalleşiyor

MatTex ve Kornit Custom Gateway İle Pazar  Süreçleri Dijitalleşiyor

MatTex ve Kornit Custom Gateway İle Pazar Süreçleri Dijitalleşiyor

MatTex ve Kornit Custom Gateway ile pazar süreçleri dijitalleşiyor

Kornit Digital’in DTG (Direkt konfeksiyona baskı) ve DTF (Direkt kumaşa baskı) çözümleri değişen ticari yaşamın kodlarını taşıyor. Kornit’in DTG ve DTF makinelerine entegre edilen B2B ve B2C iş akışı yazılımları müşterilere pazarda başarının kapılarını açmada destek sağlıyor. Kornit Digital’in Türkiye pazarındaki yeni temsilcisi MatSet Group şirketlerinden MatTex bu geleceğe dönük vizyonu paylaşıyor.

MatTex İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kuyrukçu, küresel pazarda ve üretim süreçlerindeki hızla değişime dikkat çekti. “Sanayi devriminin dünya kurallarını altüst ettiği 19. yüzyıldan bugüne kadarki tüm süreçlerde, karşılıklı ticari fayda sağlama amacı, ileri görüşlü firmaların değişmez mottosu olmuştur” diyen Kuyrukçu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Teknolojik gelişmenin ve insan gücünün parıltılı iş zekasının iş birliği ile günümüz endüstriyel toplumları yeni bir süreç yaşıyor. B2B ya da B2C çalışan firmalar için vazgeçilmez iş akış metodunu, insan ve makine arasındaki ilişkinin hızla bütünleşik olarak dijitalleşmesi ve bütün sürece hakim olan otomasyon sistemi oluşturuyor. Tekstil ve baskı endüstrileri bu dönüşümü ilk yaşayan sektörlerin başında geliyor.”

Baskı endüstrisi yenilikçi teknolojiler sayesinde gelişiyor

Yeni teknolojilerin üretim süreçlerinin kontrolü ve maliyet hesaplamasında firmalara büyük bir katkı sağladığını dile getiren Gökhan Kuyrukçu, bu sistemler ve yazılım desteği olmadan firmaların maliyet, gelir ve gider hesaplamalarını, risk analizlerini ve yatırım planlarını doğru verilerle elde edemeyeceklerinin altını çizdi.

Kuyrukçu, baskı endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmanın sahip olduğu gücün, sahip olduğu sektörel tecrübe, bilgi birikimine, baskı kabiliyetine ve baskı yetkinliğine dayandığını ifade etti. Kuyrukçu, sadık müşteri kazanmak adına, karşılıklı ticari ilişkinin ilk adımının teklif ve satışın oluştuğunu, sonrasında ise işin sorunsuz basılmasının ve müşteriye taahhüt edilen sürede ve şartlarda sunulması gerektiğini hatırlattı. Tüm süreçlerin hassasiyet ve koordinasyon içinde takip edilip, yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Kuyrukçu, işin hacminden ve niteliğinden bağımsız olarak, taahhüt edilen sürede yerine getirilmesinin kalıcı ticari partnerlikler için temel oluşturduğunu kaydetti.

Baskı yönetim sürecinde müşteri tarafının yanı sıra, şirket içi iş akışının da kusursuz bir şekilde işlemesi gerektiğini hatırlatan Kuyrukçu, bu konuda şu detayları paylaştı; “Teslim alınan işin bütün adımlarının onaylı bir şekilde ilerlemesi gereklidir. İşin tasarım aşamasından müşteriye sevkiyata kadar bütün süreçlerin izlenebilirliği, sorumlular arasındaki onay protokolleri ve kalite yönetim sistemlerinin uygulanması hem hataları engeller hem de işi daha kolaylaştırır.”

Yazılımlar süreç kontrollerini kolaylaştırıyor

Gökhan Kuyrukçu, pazarda artan rekabet nedeniyle firmaların kendi süreçlerini yeniden tanımladığını ifade etti. Hammadde tedarikinden nihai ürünün satış fiyatına kadar bütün süreçlerde yaşanan rekabetçi koşullar nedeniyle her işletmenin giderlerini kontrol altında tutmak zorunda olduğunu söyleyen Kuyrukçu; “İhtiyacı kadar malzeme almak, stok devir hızlarını doğru ayarlamak, görünmez, sabit ve değişken maliyetlerini kontrol etmek fonksiyonel açıdan hayati önemdedir. Bütün bunlar şirketlerin iş akış süreçlerine entegre yazılımlar aracılığıyla artık daha kolaylaştı” şeklinde konuştu.

Kornit ve Custom Gateway B2B ve B2C taleplerine yanıt veriyor

Kornit Digital’in tekstil baskısı alanında sadece baskı teknolojilerinde değil yazılım ve iş süreçlerinde de yaratıcı ve katma değerli çözümler sunduğunu belirten Gökhan Kuyrukçu, bunun son örneğinin Custom Gateway olduğunu söyledi.  Custom Gateway platformu ile B2B ve B2C taleplerin anlık olarak yönetilebildiğini ifade eden Kuyrukçu, bu yazılımın özelliklerini şöyle detaylandırdı; “Bu yazılım ile şirketlerin sipariş yönetimi kolaylaşıyor ve e-ticaretin kapıları kolaylıkla, detaylara boğulmadan sonuna kadar açılıyor.  Custom Gateway, aynı zamanda Kornit’ in kendi RIP sistemi Kornit Konnect ile uyumlu entegrasyonu sayesinde web sitesinden alınan sipariş, hazırlık, baskı, paketleme ve gönderim aşamalarına kadar tüm kolaylığı kullanıcılarına sağlıyor. İçerisinde bulundurduğu modüller ve mükemmel iş akışı sayesinde, siparişin alınmasıyla birlikte, siparişlerin farklı tesislere aktarılmasını sağlayarak doğru ürünün doğru tesiste üretilmesini mümkün kılıyor. Kornit Digital’in Custom Gateway entegrasyonu ile W2P (web üzerinden baskı) dünyasında başarı hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.”

Müşterilerin kendilerini özel hissetmesini sağlayan ya da onlara özel ürün ve uygulamaların sunulmasının fark yarattığına dikkati çeken Kuyrukçu, bunun aynı zamanda firmalara pazarda değer kattığını savundu. Kuyrukçu sözlerini şöyle bitirdi; “Bunun için atılması gereken ilk adım bir inovasyon ekibi kurmaktır. Bu sayede bir taraftan talepler yerine getirilirken diğer yandan müşterilere yenilikçi çözümler sunulabilir. Joel Barker’in dediği gibi; Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.”

MatTex ve Kornit Custom Gateway İle Pazar Süreçleri Dijitalleşiyor

Diğer Haber Yazılarımız